MitecForKlift
Przejdź do treści

Menu główne:

Aktualności
Wózek UniCarriers wyposażony w wagę czyli korzyść dodana dla klienta
Opublikowany przez MitecPL · 10/5/2017
Wózki UniCarriers wyposażone w wagę
Wózek  widłowy lub wózek magazynowy wyposażony w system ważący umożliwia  klientom zredukowanie kosztów oraz jednoczesne zwiększenie wydajności  wewnętrznych procesów logistycznych. Doposażenie wózka w system ważący  stanowi dla klienta kolejną korzyść dodaną wynikającą z zakupu wózka.  Poniżej opisano zaledwie kilka korzyści, jakie niesie ze sobą  zastosowanie systemów ważących na wózkach UniCarriers:

§  Redukcja błędów kompletacji
Błędy  wynikające z kompletacji generują dodatkowe koszty, czas i pracę. Waga  zamontowana w wózkach do kompletacji modeli PPL oraz EPM porównuje  teoretyczny ciężar artykułu z tym rzeczywistym gdy ładunek znajdzie się  na widłach. Gdy zasygnalizowany zostanie błąd, operator wózka może  wykonać korektę w miejscu, gdzie jej koszt jest jeszcze najniższy, czyli  w miejscu pobrania ładunku. Podsumowując - zyskujesz natychmiastowe oszczędności.

§  Kontrola zasobów magazynowych
Różnice  w zasobach magazynowych mogą mieć negatywny wpływ na procesy  produkcyjne, powodować opóźnienia lub utratę zaufania klientów. Waga  zainstalowana na wózku widłowym TX3, wózku wysokiego składowania Tergo  lub wózku paletowym PLL oraz połączona z systemem ERP lub WMS umożliwia  monitorowanie przepływu ładunków, zarówno przychodzących, wychodzących,  jak i tych produkowanych. Podsumowując - zyskujesz możliwość kontroli magazynu i obniżenia kosztów.

§  Określanie ciężaru ładunków
Każda  firma zajmująca się transportem ładunków musi znać ciężar obsługiwanych  ładunków z maksymalną dokładnością. Najwydajniejszą metodą określania  ciężaru ładunków jest ważenie ich za pomocą systemu ważącego  zainstalowanego na wózku widłowym TX3 lub wózku paletowym ALL podczas  załadunku towarów do auta lub kontenera. Podsumowując  - oszczędzasz czas, zwiększasz wydajność i zapobiegasz przeciążeniom  aut. To rozwiązanie spełnia wymagania konwencji SOLAS!

§  Kontrola towarów przychodzących
Dzięki  zintegrowaniu wagi z wózkiem widłowym TX3 lub wózkiem paletowym PLL  możesz ważyć ładunki bezpośrednio podczas ich rozładunku z ciężarówki.  Jeśli zostanie zasygnalizowany błąd, możliwe jest podjęcie właściwych  kroków bezpośrednio w miejscu rozładunku. Podsumowując  - zapobiegasz błędom magazynowym i błędom w procesach produkcyjnych. To  rozwiązanie spełnia wymagania konwencji SOLAS!

§  Napełnianie zbiorników, beczek i koszy
Precyzyjne  napełnianie zbiorników, beczek i koszy to koniec strat materiału. Ważąc  zbiorniki podczas ich transportu wózkiem stertującym PSL proces  napełniania przebiega sprawniej i jest wydajniejsze. Podsumowując - procesy logistyki wewnętrznej są łatwiejsze i zredukowane zostaje ryzyko uszkodzenia lub wystąpienia strat.

§  Dozowanie i mieszanie składników
Branża  żywnościowa, chemiczna czy farmaceutyczna do produkcji wyrobów oraz  mieszania składników korzysta z systemów ważących instalowanych na  wózkach stertujących PSL. Zainstalowanie mobilnej wagi na wózku  stertującym pozwala na obniżenie kosztów produkcji oraz zwiększenie  bezpieczeństwa i efektywności. Takie rozwiązanie gwarantuje większą jakość produktów a także kontrolę i obniżenie kosztów produkcji.
Copyright © 2018. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
MitecForKlift
ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław
+48 71 718 21 30
biuro@mitec.pl
Copyright © 2018. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław
+48 71 718 21 30
biuro@mitec.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego