MitecForKlift
Przejdź do treści

Menu główne:

Szkolenia operatorów
Wychodząc  naprzeciw oczekiwaniom naszym klientów oraz potrzebom rynku pracy  rozszerzyliśmy naszą działalność o szkolenia operatorów urządzeń  transportu bliskiego.
Powodem  ok. 70% wszystkich wypadków z udziałem wózka widłowego w transporcie  wewnątrzzakładowym jest błąd człowieka: zbyt duża prędkość, przeciążenie wózka, przewożenie osób trzecich. Wypadki mogą spowodować utratę zdrowia a nawet życia pracownika, uszkodzenie mienia, wysokie koszty napraw, przerwanie ciągłości pracy. Można tego uniknąć, przeprowadzając  szkolenia operatorów wózków widłowych.

Celem organizowanych przez nas kursów jest:
  • zapoznanie z budową i zasadą działania urządzeń transportu bliskiego,
  • pozwalające na ich prawidłową eksploatację
  • przygotowanie kursanta do samodzielnej obsługi urządzenia
  • zaznajomienie z obowiązującymi przepisami bhp,
  • zasadami poruszania się po terenie zakładu pracy,
  • bezpieczeństwem przeciwpożarowym,
  • zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:
  • świadectwo lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych
  • ukończona co najmniej szkoła podstawowa
  • ukończone 18 lat

Po odbytym szkoleniu uczestnicy otrzymują ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu kursu  oraz imienne ZEZWOLENIE wewnętrzne uprawniające do pracy na wózkach  jezdniowych z napędem silnikowym (elektrycznym, spalinowym).
PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW UDT

Od 2003 roku wózki widłowe podlegają dozorowi technicznemu. Spowodowało to zmiany w programie nauczania kierowców wózków widłowych. Dlatego też  Państwowa Inspekcja Pracy oraz Urząd Dozoru Technicznego nakazują  osobom, które zdobyły uprawnienia do obsługi wózków widłowych przed tą  datą, zdanie egzaminu państwowego.
Ponadto uprawnienia wydawane przez UDT pozwalają na obsługę wózków przez osoby prowadzące własną działalność gospodarczą oraz na wykonywanie zawodu  operatora za granicą (możliwość uzyskania certyfikaty UDT w języku angielskim).
Firma  nasza oferuje pomoc w przygotowaniu do egzaminu państwowego w Urzędzie  Dozoru Technicznego wszystkim, którzy chcieliby taki egzamin zdawać, a więc:
- Osobom, które zdobyły uprawnienia do obsługi wózków widłowych przed rokiem 2003
- Osobom, które ukończyły kurs kierowcy wózków widłowych po roku 2003 ale nie zdawały egzaminu w UDT.

Szkolenia wykonujemy w siedzibie naszej firmy oraz u Klientów.
Więcej informacji oraz ofertę uzyskasz pod numerem telefonu 71 718 21 30 lub e-mail: szkolenie@mitec.pl
Copyright © 2018. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
MitecForKlift
ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław
+48 71 718 21 30
biuro@mitec.pl
Copyright © 2018. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław
+48 71 718 21 30
biuro@mitec.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego